Dnes je 19. marca 2018, Víťazoslav
Přihlásit se

Škótsko a Katalánsko po brexite

Separatistické hnutie v Španielsku poukázalo na nedávny vývoj v Škótsku. Analytici na celom svete sa pýtajú, či tieto dva regióny môžu vyhlásiť nezávislosť a prípadne sa stať súčasťou Európskej únie. Napriek istým podobnostiam v snahách o nezávislosť, ako sú ciele a metódy, majú tieto dva prípady málo spoločné. Odlišujú sa v dvoch najdôležitejších aspektoch – ústavnom postavení a počte podporovateľov idey nezávislosti.

Foto:

Zprávneho hľadiska je oddelenie Škótska od Spojeného kráľovstva uskutočniteľné, pretože vbritskom právnom systéme neexistuje ustanovenie, ktoré by formálne zabránilo Škótsku vúsilí opolitickú nezávislosť.

Naopak, španielska ústava zroku 1978artikuluje záruku nedeliteľnej jednoty krajiny. Ztohto dôvodu „právo na sebaurčenie", ktoré akcentuje Katalánsko, vnútroštátne ani medzinárodné právo plne neuznáva.

VŠkótsku je nezávislosť záležitosťou päťdesiat na päťdesiat, keďže otázka potenciálnej nezávislosti rozdeľuje obyvateľstvo vo veľmi tesnom pomere. Priklonenie sa kmožnosti nezávislosti zostáva vKatalánsku silné, ale podľa Centra pre verejnú mienku má len 37% deklarovaných podporovateľov, čo je o11 % menej ako pred štyrmi rokmi ao2 % menej ako vroku2015.

Čo tieto hnutia znamenajú pre EÚ a čo pre ne znamená brexit? Predovšetkým to, že brexit odkladá separatistické nároky oboch regiónov. Keďže EÚ a jej členské štáty budú zaneprázdnené dohadovaním podmienok výstupu Británie, nebudú riskovať, aby sa súčasne zaoberali separatistickými hnutiami či prijímaním novej krajiny doklubu.

Výsledok predčasných parlamentných volieb vSpojenom kráľovstve priniesol okrem zjavnej komplikácie vnútropolitickej situácie aj výrazne zúžený priestor pre obhajobu „uskutočniteľnosti“ nezávislosti Škótska. Miestni národniari už stratou mandátov pochopili, že podpora ich agendy má jasné obmedzenia.

Vprípade Katalánska brexit postoj Madridu knezávislosti nezmení, ako sa dalo spočiatku dúfať, keď obmäkčil svoj pohľad na vstup Škótska do EÚ (vdôsledku sporu oGibraltár). Práve naopak, kráľ aj vláda sa usilujú zmierniť napätie azískať verejnú mienku.

Samotný španielsky premiér Mariano Rajoy sľubuje Katalánsku investície vo výške 4,2miliardy eur, popri tom však nezabúda separatistom pripomínať, že monarchia využije všetky možné právne prostriedky na zastavenie októbrového referenda onezávislosti Katalánska.

Vzhľadom na to, že sa žiaden členský štát Európskej únie nikdy nerozdelil, EÚ by mala pracovať na spôsoboch, ako reagovať. Skôr či neskôr by či už Škótsko, alebo Katalánsko mohli nadobudnúť nezávislosť. Kataláncov neodrádza ani posledný „nepriaznivý“ politický vývoj vŠkótsku a formujú delegácie scieľom lobovania za nezávislosť vzahraničných metropolách.

Neodrádza ich ani platnosť „Barrosovej doktríny", ktorá vylučuje zrýchlenú cestu kčlenstvu. „Naším cieľom je prestať byť Španielmi, ale stále patriť do EÚ. Ak zostaneme vonku, budeme tvrdo pracovať na tom, aby sme sa znova dostali dnu," hovorí Ramon Mullerat Figueras, katalánsky obchodník.

Nakoniec sa mapa Európskej únie zmení. Vprípade ostrovnej časti Európy to však bude spôsobené odchodom celého Spojeného kráľovstva zEÚ, nie samotným rozpadom kráľovstva adruhotným pričlenením eventuálnej Škótskej republiky. Čím môže prípad Škótska inšpirovať Kataláncov, je uvedomenie si potreby budovania politického konsenzu anájdenie nespochybniteľnej právnej bázy pre samostatnosť.

Jednostranne vyhlásené nezávislé Katalánsko by nepritiahlo podporu ziných krajín EÚ, ako ukazuje prípad Kosova. Hoci Kosovo dokázalo vytvoriť konštruktívne (aj keď dosiaľ neoficiálne) pracovné vzťahy dokonca aj sniektorými krajinami, ktoré sa vyhýbajú formálne ho diplomaticky uznať, pretrvávajúci odpor Cypru, Grécka, Rumunska, Španielska a Slovenska jasne dokazuje rezervované stanovisko voči politickému separatizmu vEurópe.

Rozšírenie EÚ po brexite by vyslalo signál, že únia je stále atraktívny projekt. To sa však veľmi pravdepodobne nestane. Rozšírenie únie prostredníctvom rozpadu jedného zjej členských štátov by mohlo spustiť domino efekt separatizmu. Takýto krok by bol tiež vrozpore so Zmluvou oEÚ, ktorej článok 4chráni územnú celistvosťštátu.

Zkrátkodobého hľadiska bude politický proces vŠkótsku pravdepodobne smerovať buď kstálemu tlaku na nezávislosť, alebo ktrvalému procesu postupného zvyšovania decentralizácie rozhodovacích právomocí zLondýna do Edinburghu.

Pre Katalánsko, ktoré má väčšiu samosprávu než takmer akákoľvek iná časť Európy, nie je veľa priestoru na ďalšiu decentralizáciu. Prípadne by Madrid mohol uznať Kataláncov za národ vrámci Španielska a zrovnoprávniť katalánskyjazyk.

Aj preto sa EÚ vdohľadnej budúcnosti vyhne expanzii na 29členov asústredí svoju pozornosť na odchod Spojeného kráľovstva. Slová predsedu Európskej rady, že „osobne nie som pripravený na Škótsko", ktoré vyslovil na bezpečnostnej konferencií GLOBSEC 2017, ostávajú viac než hodnoverným obrazom postoja celej EÚ. Katalánske nádeje sú na tom vtomto ohľade prakticky rovnako.

Kinga Brudzińska, Tomáš A. Nagy,Analytici GLOBSEC Policy Institute

Reklama