Dnes je 19. marca 2018, Víťazoslav
Přihlásit se

Desatoro pre rokovania o brexite

Ťahanice o tom, aký účet by mala Británia zaplatiť, môžu trvať dlho, pri delení majetku po ČSFR to trvalo temer 10 rokov. To však nesmie byť prekážkou spoločného obchodu, investícií či bezpečnostnej spolupráce.

Foto:

1

Pri rokovaniach oodchode Veľkej Británie zEurópskej únie by sme sa mali riadiť desiatimi pravidlami.

1. Najprv stratégia, potom taktika

Najprv je potrebné zadefinovať koncovku, teda to, ako by rozhovory medzi Európskou úniou aVeľkou Britániou mali skončiť. Mám na mysli status nášho budúceho dlhodobého audržateľného spolunažívania. Chceme zostať naďalej spojencami, alebo stačí, ak zostaneme priateľmi či partnermi, alebo budeme reflektovať iba fakt, že sme susedmi? Ak chceme zostať naďalej spojencami, platí to iba pre NATO, alebo aj pre iné oblasti spolupráce? Na základe spoločnej odpovede na túto otázku môžeme pristúpiť kformovaniu obsahu nových dohôd vo všetkých konkrétnych arelevantných oblastiach, ako je pohyb osôb, obchod, bezpečnosť ainé.

2. Zadefinovať parametre rozvodu/rozchodu

Ide oštatút občanov EÚ žijúcich vSpojenom kráľovstve anaopak, ofinálny účet za odchod UK zEÚ, orežim na hraniciach medzi Severným Írskom aÍrskom, ale aj medzi Gibraltárom aŠpanielskom, pripadne iné otázky, bezprostredne spojené sbrexitom.

3. Brexit je nezvratný

Žiadne druhé referendum nebude. Nepracujme stakouto hypotézou ani vteoretickej rovine, neživme falošné nádeje tých, ktorí dúfajú, že proces odchodu Spojeného kráľovstva zÚnie sa dá ešte zvrátiť.

4. Nedohoda nie je možnosť

Obe strany by mali deklarovať, že si uvedomujú, že neriadený odchod Veľkej Británie zEÚ bez akejkoľvek dohody ousporiadaní vzájomných vzťahov je najhoršou alternatívou pre obe strany. Straty zbrexitu treba na oboch stranách maximálne minimalizovať. Ana to je potrebná dohoda. Tak operspektívnom usporiadaní budúcich vzťahov, ako aj orozvode.

5. Snažiť sa dosiahnuť dohodu, ktorá bude aj realizovateľná vstanovených termínoch

Mali by sme sa usilovať odohody, ktoré budú vykonateľné audržateľné. Iba tak sa vbudúcnosti vyhneme nedorozumeniam abudeme minimalizovať škody takýchto prípadných nedorozumení.

6. „Kúpiť“ si čas, ak bude treba

Ak rokovania vrelevantnom momente ukážu, že sme na správnej ceste, ale na dosiahnutie dobrých dohôd potrebujeme viac času, mali by sme sa dohodnúť na prechodnom období odchodu Británie zÚnie. Takéto prechodné obdobie by mohlo zohľadňovať viacero faktorov, napríklad súlad sfinančným plánovacím obdobím EÚ.

7. Viac sa rozprávať, ako zbytočne zápasiť

Niet pochýb, že brexit je pre Úniu aVeľkú Britániu „hra“ slose-lose koncom. Čas, keď vstúpi do platnosti vystúpenie Británie zEÚ (marec 2019) preto treba využiť na minimalizovanie škôd. Ťahanice otom, aký účet by mala Británia zaplatiť, môžu trvať aj celé roky, vprípade delenia majetku po ČSFR to trvalo temer 10 rokov. Bolo by na škodu, keby tieto ťahanice poškodzovali našich občanov, spoločný obchod, investície, či spoluprácu voblasti bezpečnosti.

8. Viac vzájomnej dôvery, menej vzájomných reakcií

Zrokovaní obrexite sa stáva aréna, kde sa každé vyslovené slovo stáva predmetom analýz, komentárov asamozrejme reakcií. Vtakejto atmosfére sa ťažko ponúkajú ústupky. Pritom vieme, že bez ústupkov to nepôjde. Preto je treba uplatniť nielen verejnosťou sledované anovinármi komentované oficiálne rokovania, ale aj intenzívnu „tichú“ diplomaciu.

9. Snažiť sa okompromis

Pri hre, ktorá nemôže skončiť snulovým koncom, je pracovnou metódou hľadanie kompromisu. Obe strany si musia byť vedomé, že kompromis je stav, keď obe strany odchádzajú zrokovaní, po dosiahnutí kompromisu, buď rovnako spokojné, alebo rovnako nespokojné.

10. Dosiahnuť obojstrannú veľkorysosť

Konečné rozhodnutie bude politické. Koncovku budú mať vrukách politici pri ratifikácii dohôd. Tomu treba prispôsobiť aj rétoriku aočakávania. Je potrebné od začiatku pracovať sverejnou mienkou. Dominovať by mal dôraz na vzájomnú žičlivosť, nie rivalitu, či dokonca pomstu. EÚ sa udrží iba vtedy, keď bude budovaná na pozitívnej vízii, pozitívnej emócii anajmä ak bude prinášať členským štátom pridanú hodnotu. Komunistický blok sa rozpadol vjednom momente ako domček zkarát, aj napriek tomu, že bol držaný pokope silou, hrozbami izastrašovaním. Rozpadol sa preto, lebo bol pre členské štáty stále väčšou záťažou, než prínosom.

MIKULÁŠ DZURINDA

Reklama