Dnes je 23. marca 2018, Gabriel
Přihlásit se

Férová ponuka pre občanov EÚ?

Minulý týždeň som mal prvé rokovanie s Michelom Barnierom, ktorým sme začali proces odchodu Veľkej Británie z EÚ. Povedal som veľmi jasne, že našou prioritou bude poskytnúť istotu občanom EÚ, ktorí žijú v Británii, a našim občanom v EÚ.

Foto: Daily Mail

SEÚ sme sa zhodli, a som tomu veľmi rád, že touto otázkou sa budeme zaoberať ako prvou. Avpondelok sme publikovali detailný materiál, ktorý predstavuje našu ponuku. Tá je záväzkom pre britských občanov, ale aj pre ľudí zEÚ, ktorí boli a sú obrovským prínosom pre našu ekonomiku a spoločnosť ako takú. To platí aj pre približne 95-tisíc Slovákov, ktorí vBritániižijú.

Počas uplynulého roka, keď som hovoril seurópskymi lídrami, bolo jasné, že zabezpečiť práva občanov aponúknuť im istotu je prioritou tak pre Britániu, ako aj pre zvyšných 27členov EÚ. Napokon keď som vmarci navštívil Bratislavu ahovoril spremiérom Ficom, bola to jedna zprvých vecí, oktorej sme diskutovali.

Sme hrdí na to, že naše univerzity, ktoré patria ksvetovej špičke, sú pre talentovaných študentov zo Slovenska populárnou destináciou. Počet Slovákov, ktorí sa hlásia na univerzity vBritánii, sa od roku 2004strojnásobil.

Chceme zostať otvorení talentom zcelého sveta vrátane tých zo Slovenska, ktorí môžu naplno využiť kvalitu nášho vysokoškolského vzdelávania na dosiahnutie vlastných cieľov. Mnohí znich patria vBritánii medzi špičkových odborníkov vo svojom odbore.

Či už je to molekulárna biologička a profesorka na Oxfordskej univerzite, alebo víťaz britskej súťaže Kuchár roka 2015.Mnoho Slovákov a slovenských firiem dokáže využiť skúsenosť zBritánie ako odrazový mostík pre svoj medzinárodnýrast.

Británia sa stala domovom pre vyše tri milióny občanov zEÚ, ktorí tak prispeli ksamotnej štruktúre našej krajiny. Apreto si zaslúžia pozerať sa na svoju budúcnosť sčo najväčšou istotou.

Teraz, keď už rokovania obrexite prebiehajú, chcem načrtnúť našu ponuku, ktorá zabezpečí ich práva. A,samozrejme, je len férové dojednať aj sEÚ dohodu, ktorá bude chrániť vyše milióna občanov Spojeného kráľovstva vEÚ podobným recipročným spôsobom.

Chceme zaručiť štatút občanov EÚ, ktorí už vBritánii žijú, a umožniť im, aby aj naďalej žili svoj život tak ako doteraz. Budeme snimi zaobchádzať rovnako a nebudeme robiť rozdiely medzi občanmi pochádzajúcimi zrôznych členských štátov.

Naším zámerom je umožniť občanom EÚ, ktorí sa usadili vBritánii pred dohodnutým dátumom a ktorí rešpektujú naše zákony, aby spolu sich rodinami požiadali oštatút usadenej osoby podľa britskej legislatívy. Sme toho názoru, že tento dátum by nemal byť skôr ako 29.marec 2017, ale najneskôr vtedy, keď Británia oficiálne opustíEÚ.

Pokiaľ budú chcieť zostať, nebudú čeliť žiadnym imigračným podmienkam uloženým na ich pobyt. To znamená, že ľudia budú môcť voľne pracovať aj študovať. Budú mať prístup kzdravotnej starostlivosti. Abudú môcť požiadať odávky, dôchodky a osociálne bývanie za rovnakých podmienok ako britskí občania.

Prečo to robíme? Pretože tak je to správne. Budeme aj naďalej vítať ľudí či už zEÚ, alebo mimo nej, ktorí chcú prísť do Británie tvrdo pracovať aprispievať kjej rozvoju.

Bude existovať obdobie (tzv. „obdobie milosti“) medzi momentom, keď Británia opustí EÚ, a časom, keď ľudia získajú štatút usadenej osoby, aby sa predišlo právnej medzere medzi skončením práva na voľný pohyb osôb azískaním štatútu vBritánii.

To znamená, že občania EÚ budú môcť vkrajine počas prechodného obdobia legálne zostať. Atým, čo čakajú na dokumentáciu opobyte, sa poskytne čas na preklenutie.

Máme vúmysle zaviesť dobrovoľný systém, ktorý umožní oprávneným občanom EÚ požiadať odoklad opobyte predtým, ako Spojené kráľovstvo opustí EÚ– čím sa zníži neistota aproces brexitu bude pre ľudí taký hladký apohotový, ako je to možné. Je to férová ponuka, ktorá právom oceňuje obrovský prínos občanov EÚ vo Veľkej Británii.

Dúfame, že táto dohoda bude recipročná aj pre približne tisíc Britov žijúcich na Slovensku. Preto sa snažíme orecipročnú dohodu, ktorá naozaj postaví na prvé miestoľudí.

Uznávam, že niektorí zvás alebo vaši blízki apriatelia čelili značnej neistote. Tejto situácii nepomohlo šírenie viacerých mýtov onašom prístupe. Napríklad, že pobrexite podnikneme drastické opatrenia ako napr. vysťahovanie občanovEÚ.

Alebo že nastolíme taký komplikovaný proces, ktorý odradí ľudí zostať. Tieto tvrdenia chcem teraz vyvrátiť. Sme tolerantná, otvorená a rôznorodá krajina. Azostaneme takou aj naďalej. Zjednodušíme proces pre tých Slovákov, ktorí žijú vo Veľkej Británii tak, aby zostali. Nepochybujem, že je to dosiahnuteľné.

Brexit nie je koncom našich vzťahov. Je to jednoducho len nová kapitola. Sme navzájom prepojení nielen geograficky, ľuďmi, obchodom akultúrou. Boli sme partnermi už predtým, kým sme jednotlivo vstúpili do EÚ. Azostaneme aj potom, ako odídeme. Dúfam, že táto ponuka dokazuje férový prístup, akým máme vúmysle viesť tieto rokovania aže si želáme hlboké a špeciálne partnerstvo sEÚ.

David Davis, minister pre brexit

Reklama